coaching JA koolitused

Natuke numbreid

0

Läbiviidud coachingu sessioone

0 h

Toimunud grupi coachinguid

0

Rahvusvahelisi
kliente

0

Läbiviidud
koolitusi

Teenused

Individuaalne coaching

Pakume tööalaste väljakutsete, dilemmade ja probleemidega tegelemiseks individuaalset tuge, mis aitab püstitada ja saavutada eesmärke.

Grupi coaching

Õpitakse üksteiselt ja koos teistega väljakutseid sõnastama, eesmärke planeerima ja neid ellu viima. Protsessis on olulised regulaarsed kohtumised, mille jooksul raporteeritakse gruppi tagasi, mis on vahepeal ära tehtud eesmärgi saavutamiseks. 

Meeskonna coaching

Meeskonna coachingus luuakse usalduslik ja turvaline keskond tegelemaks ühiste ja individuaalsete dilemmadega, mis hoiavad meid tagasi saavutamast tööalaseid eesmärke. Defineeritakse oodatav tulemus, luuakse plaan ja seda toetav süsteem selleni jõudmiseks.

Koolitused

Korraldame vastavalt kliendi vajadustele koolitusi, töötubasid ja veebiseminare teemadel meeskonnatöö, eesmärgistamine, väärtused ja visioon, stressiga toimetulek, emotsioonid ja enesejuhtimine, aktiivne kuulamine ja küsimuste küsimise kunst, säilenõtkus ja arengumõtteviis. Lisaks pakume meeskonnakoolitusi looduses!

Teeme sõnadest teod!

Kaasa meid

Protsesside juurutamisel

Coach aitab meeskonnal ja töötajatel eraldi edukalt hakkama saada uue protsessi väljatöötamisel ja elluviimisel.

Otsuste langetamisel

Luuakse selgus ja uus perspektiiv parimate lahenduste leidmiseks väljakutseid pakkuvas olukorras või mugavustsooni jäänud meeskonnas.

Töötajate sisseelamisel

Toetatakse töötajat uuel ametikohal meeskonnaga liitumisel, organisatsioonikultuuri mõistmisel ja enda tööga kurssi viimisel.

Konfliktide lahendamisel

Kaasates neutraalne läbirääkija, analüüsitakse esmalt olukorda individuaalselt ja seejärel toimub erinevate osapoolte ühine kohtumine, eesmärgiga leida lahendus tööalasele konfiktile ning kokku leppida edasised sammud.

Muudatuste juhtimisel

Luuakse või taaselustatakse meeskonnas usaldus muudatuste elluvimiseks, kaardistakse hetkeseis ja sammud soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Usalduse loomisel meeskonnas

Läbi grupi coachingu õpib meeskond üksteise väljakutseid ja dilemmasid lähemalt tundma, mõistetakse missugust tuge üksteiselt vajatakse ning treenides märkamist ja küsimuste küsimise oskust, luuakse uus pinnas üheskoos tegutsemisele.

Väärtused

Meie väärtusteks on uudishimu ja tahe areneda, huumor ja julgus väljakutsete kaudu õppida, loovus ja ettevõtlikkus. Sõnadest peavad saama teod, et tekiks muutus.

Missioon

Anda igas vanuses täiskasvanud inimestele vajalikud tööriistad uute oskuste omandamiseks ja nende rakendamiseks probleemide lahendamisel

Klientide tagasiside

Õpetab lahenduste pakkumise asemel esitama küsimusi ja avastama erinevaid võimalusi. Aitab näha oma tööd uuest vaatenurgast ning koos leidsime konkreetsed sammud edasi liikumiseks.
user, person, people-1633249.jpg
Piret Konsap
Juhataja, Pirita Vaba Aja Keskus
Meie kogemus SigniCha koolitusega oli värskendav! Hindame väga Liisi asjalikku ja kindlat, aga samas väga sooja ja toetavat juhatust läbi kogu protsessi. Üheks märksõnaks kindlasti usaldustunde tekkimine meeskonnas. Soovitaksime koolitust kõigile organisatsioonidele, kus töötavad inimesed!
user, person, people-1633249.jpg
Tartu Koidu Keskuse meeskond
Parim coaching, mida olen saanud! Liis julgustas mind endalt küsima õigeid küsimusi ja leidma vastused, mida otsisin. Soovitan väga!
user, person, people-1633249.jpg
Annika Vaksmaa
Teadlane ja mere-mikrobioloog
Liis on tõeliselt hea coach, kellega koos oma eesmärkide nimel töötada. Ta saab aru, kui soovite mugavustsoonile alistuda, olles iseenda vastu ebaaus. Ta läheb koos teiega teemas sügavale, küsides otsekoheseid ja ebamugavaid küsimusi. Lisaks pakub ta koduseid ülesandeid, mis aitavad lahendada teemasid, mis teid professionaalses elus häirivad. Soovitan.
user, person, people-1633249.jpg
Tarvo Metspalu
Tootearenduse insener

Meie sertifikaadid

Signicha coachid ja koolitajad on akrediteeritud ja professionaalsed!

Meeskond

125828093_119877393239706_898866858955405447_n

Liis Tamman

Coach ja koolitaja

Olen akrediteeritud EMCC coach ja koolitaja, töötanud üle 15 aasta inimestega, TTÜ magistrikraad personalijuhtimises- ja arendamises ning täiendanud end coachingu ja koolitamise teemal Hollandis, Ungaris ja Horvaatias. Kasutan oma töös süsteemset, loovat ja lahenduskeskset coachingut. Usun, et hea meeskonna toimimise aluseks on usaldus ja julgus võtta vastutust. Kõige tähtsam on arendada inimeste probleemide lahendamise oskuseid läbi aktiivse kuulamise ja küsimuste küsimise treenimise. Lisaks olen õuesõppe fänn just täiskasvanuhariduses ja viin suurima heameelega meeskondasid loodusesse koolitusmatkadele. 

A72A9243

Kaja Kruus

Loovuse coach ja koolitaja

Minu uurimisvaldkonnaks ja kireks on loovus. Kuidas loovus käivitub ning mida selleks vaja on? Ja väga praktiliselt, kuidas saab loovust rakendada igapäeva elus ja töös? See ei ole pelgalt millegi loomine, vaid julgus katsetada, näha võimalusi, luua uusi seoseid ja lahendada probleeme. Olen töötanud UI/UX  ja teenusedisainerina ligi 10 aastat, viimased 5 aastat aidanud meeskondi läbi koolituste ja töötubade. Aitan hea meelega inimesi, tiime ja organisatsioone vaatlema probleeme ja küsimusi uue nurga alt. Kasutan oma töös loovteraapia, disainmõtlemise ja teenusedisaini praktikaid.