coaching JA koolitused

Natuke numbreid

0

Läbiviidud coachingu sessioone

0 h

Toimunud grupi coachinguid

0

Rahvusvahelisi
kliente

0

Läbiviidud
koolitusi

Teenused

Individuaalne coaching

Pakume tööalaste väljakutsete, dilemmade ja probleemidega tegelemiseks individuaalset tuge, mis aitab püstitada ja saavutada eesmärke.

Grupi coaching

Õpitakse üksteiselt ja koos teistega väljakutseid sõnastama, eesmärke planeerima ja neid ellu viima. Protsessis on olulised regulaarsed kohtumised, mille jooksul raporteeritakse gruppi tagasi, mis on vahepeal ära tehtud eesmärgi saavutamiseks. 

Meeskonna coaching

Meeskonna coachingus luuakse usalduslik ja turvaline keskond tegelemaks ühiste ja individuaalsete dilemmadega, mis hoiavad meid tagasi saavutamast tööalaseid eesmärke. Defineeritakse oodatav tulemus, luuakse plaan ja seda toetav süsteem selleni jõudmiseks.

Koolitused

Korraldame vastavalt kliendi vajadustele koolitusi ja veebiseminare, teemadel meeskonnatöö, arengumõtteviis, küsimuste küsimise kunst, eesmärgistamine, refleksioon jne.

Teeme sõnadest teod!

Kaasa meid

Protsesside juurutamisel

Coach aitab meeskonnal ja töötajatel eraldi edukalt hakkama saada uue protsessi väljatöötamisel ja elluviimisel.

Otsuste langetamisel

Luuakse selgus ja uus perspektiiv parimate lahenduste leidmiseks väljakutseid pakkuvas olukorras või mugavustsooni jäänud meeskonnas.

Töötajate sisseelamisel

Toetatakse töötajat uuel ametikohal meeskonnaga liitumisel, organisatsioonikultuuri mõistmisel ja enda tööga kurssi viimisel.

Konfliktide lahendamisel

Kaasates neutraalne läbirääkija, analüüsitakse esmalt olukorda individuaalselt ja seejärel toimub erinevate osapoolte ühine kohtumine, eesmärgiga leida lahendus tööalasele konfiktile ning kokku leppida edasised sammud.

Muudatuste juhtimisel

Luuakse või taaselustatakse meeskonnas usaldus muudatuste elluvimiseks, kaardistakse hetkeseis ja sammud soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Usalduse loomisel meeskonnas

Läbi grupi coachingu õpib meeskond üksteise väljakutseid ja dilemmasid lähemalt tundma, mõistetakse missugust tuge üksteiselt vajatakse ning treenides märkamist ja küsimuste küsimise oskust, luuakse uus pinnas üheskoos tegutsemisele.

Väärtused

Meie väärtusteks on uudishimu ja tahe areneda, huumor ja julgus väljakutsete kaudu õppida, loovus ja ettevõtlikkus. Sõnadest peavad saama teod, et tekiks muutus.

Missioon

Anda igas vanuses täiskasvanud inimestele vajalikud tööriistad uute oskuste omandamiseks ja nende rakendamiseks probleemide lahendamisel

Klientide tagasiside

Õpetab lahenduste leidmiseks konkreetsete lahenduste pakkumise asemel esitama küsimusi. Võimaldab näha oma tööd uuest vaatenurgast ning annab konkreetsed sammud edasi liikumiseks.
user, person, people-1633249.jpg
Piret Konsap
Pirita Vaba Aja Keskus
Meie kogemus SigniCha koolitusega oli värskendav! Hindame väga Liisi asjalikku ja kindlat, aga samas väga sooja ja toetavat juhatust läbi kogu protsessi. Üheks märksõnaks kindlasti usaldustunde tekkimine meeskonnas. Soovitaksime koolitust kõigile organisatsioonidele, kus töötavad inimesed!
user, person, people-1633249.jpg
Eva Ürpus
Tartu Koidu Keskus
Best coaching I have ever had! Liis guided me to ask the right questions and to find the answers I sought. Highly recommend!
user, person, people-1633249.jpg
Annika Vaksmaa
Marine microbiologist
Liis on tõeliselt hea coach, kellega koos oma eesmärkide nimel töötada. Ta saab aru, kui soovite mugavustsoonile alistuda, olles iseenda vastu ebaaus. Ta läheb koos teiega teemas sügavale, küsides otsekoheseid ja ebamugavaid küsimusi. Lisaks pakub ta koduseid ülesandeid, mis aitavad lahendada teemasid, mis teid professionaalses elus häirivad. Soovitan.
user, person, people-1633249.jpg
Tarvo Metspalu
Product Development Engineer

Meie sertifikaadid

Signicha coachid ja koolitajad on akrediteeritud ja professionaalsed!

Meeskond

125828093_119877393239706_898866858955405447_n

Liis Tamman

Arengutreener ja koolitaja

Olen akrediteeritud EMCC coach ja koolitaja, töötanud üle 13 aasta inimestega, TTÜ magistrikraad personalijuhtimises- ja arendamises ning täiendanud end coachingu ja koolitamise teemal Hollandis, Ungaris ja Horvaatias. Kasutan oma töös süsteemset, loovat ja lahenduskeskset coachingut. Usun, et iga inimene on võimeline püstitama tähenduslikke eesmärke ja neid ellu viima!

DSC06429

Caroline Männik

Koolitaja

Olen erialalt andragoog ning täiskasvanute koolitaja. Tegutsenud aastaid haridus- ja noorsootöö valdkonnas. Lisaks olen end täiendanud koolitajana Ungaris. Mind kannab mu tegevustes usk iga inimese potentsiaali end parimal moel teostada. Aga nii nagu seeme vajab idanemiseks viljakat mulda, on ka inimestel vaja oma potentsiaali avastamiseks ja rakendamiseks toetavat keskkonda. Minu missioon on luua arengut soosivat keskkonda, kus väärtustatakse koostöisust, lahendustele orienteeritud mõtteviisi ning grupisünergias tekkivat loovust.

A72A9243

Kaja Kruus

Loovuse coach ja koolitaja

Minu uurimisvaldkonnaks ja kireks on loovus. Kuidas loovus käivitub ning mida selleks vaja on? Ja väga praktiliselt, kuidas saab loovust rakendada igapäeva elus ja töös? See ei ole pelgalt millegi loomine, vaid julgus katsetada, näha võimalusi, luua uusi seoseid ja lahendada probleeme. Olen töötanud UI/UX  ja teenusedisainerina ligi 10 aastat, viimased 5 aastat aidanud meeskondi läbi koolituste ja töötubade. Aitan hea meelega inimesi, tiime ja organisatsioone vaatlema probleeme ja küsimusi uue nurga alt. Kasutan oma töös loovteraapia, disainmõtlemise ja teenusedisaini praktikaid.

20200523195451_IMG_0786 (2)

Velli Racioppi

Koolitaja

Olen spetsialiseerunud refleksiooni ja probleemilahendamise tehnikatele omades mitmeid aastaid riikliku ja rahvusvahelist kogemust selles vallas. Tegutsenud eelkõige haridus- ja noorsootöö valdkonnas, motiveerides noori avardama silmaringi ja võtma vastutust oma elu üle. Andragoogika magistriõppes mõistsin sügavamat seost refleksiooni ja õppimise vahel. Olen kindel, et iga situatsioon on võimalus arenguks ja ettevalmistuseks tuleviku väljakutsete lahendamiseks.